Bevezető rendelkezések

 Kedves vásárlónk, csak az olyan vállalkozók, akik nem vállalkoznak, és nem regisztráltak HÉA-fizetõként, vásárolhatnak ezen az e-boltról. Regisztrációkor nem tudja regisztrálni a vállalati azonosítóját és az ÁFA-számát. Ha érdekli az ÁFA-fizetőként való vásárlás, kérjük, küldje el rendelését a termékszámmal és mennyiséggel az info@ceskecukrovinky.cz e-  mailre  . 

 

Bevezető rendelkezések


1.1. A České cukrovinky s.r.o vállalkozás székhelye: Bobrova, 131 592 55, Bobrova azonosítószám: 04093003, a Brnoi Megyei Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába bejegyzett üzleti feltételek (a továbbiakban: feltételek és feltételek). a 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel Törvény 1. cikke 89/2012 Coll. , a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) a felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolódnak, vagy annak alapján merülnek fel. eladó. Az online áruházat az eladó üzemelteti a www.ceskecukrovinky.cz internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: „tároló webes felület”). A rendelkezések és az esélyes nézeteltéresek a Cseh köztársaság szabályai alapján vannak kezelve és meghatározva azzal az indokkal, hogy maga a vállalkozás székhelye a Cseh köztársaságban tartózkodik.


1.2. A Szerződési Feltételek nem vonatkoznak olyan esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma érdekében kíván vásárolni.1.3 Az üzleti feltételeken közös megállapodással – adásvételi szerződéssel változtatni lehet. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben. 

 

1.4. A feltételek rendelkezései nélkülözhetetlen része a vételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés és a feltételek szlovák nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető meg.


1.5. Az eladó módosíthatja vagy kibővítheti a Szerződési Feltételeket. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szerződési Feltételek korábbi változatának hatályos ideje alatt keletkeztek.

 

Felhasználói fiók

2.1. A vásárló weboldalon történő regisztrálásakor hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Ha a webes felület ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet közvetlenül a webes felületről. 

2.2 A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a vásárló köteles pontos és valós információkat megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiók adatait minden változtatás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek ítéli meg.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat (név és jelszó). 

2.4 A vásárló nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát. 

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vásárló 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vásárló megsérti a adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (ideértve a feltételeket). 

2.6 A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem mindig áll rendelkezésre. Tekintettel az eladó hardverének és szoftverének szükséges karbantartása és frissítése érdekében.

 

Az adásvételi szerződés megkötése


3.1. A bolt webes felületén elhelyezett áruk bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni. A polgári törvénykönyv nem alkalmazandó. 


3.2. A bolt webes felülete információkat tartalmaz az árukról, ideértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák az ÁFA-t (27%) és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai érvényesek maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.


3.3 A webes felület információkat tartalmaz a csomagolás és a szállítás költségeiről is. A bolt webes felületén feltüntetett áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk csak akkor érvényesek, ha az árukat Magyarország területén szállítják. 

3.4. Termékek megrendelésére a vásárló kitölti a megrendelőlapot az üzlet webes felületén. A megrendelőlapnak a következőkre vonatkozó információkat kell tartalmaznia: 

3.4.1. megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vásárló "behelyezi" a bolt webes felületének elektronikus kosárába ),

3.4.2. a termékek fizetési módja, adatok a megrendelt termékek kiszállításának előírt módjáról  

3.4.3. információ a termékek szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban: "megrendelés").

3.5. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és megváltoztathatja a vásárló által a megrendelésbe bevitt adatokat, figyelembe vásárló annak lehetőségét is, hogy a vásárló felismerje és kijavíthatja a megrendelésbe történő adatbevitel során okozott hibákat. A vásárló az "Enter" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek ítéli meg.

3.6. A megrendelés elküldése a vásárló cselekedetének minősül, amely kétségtelenül meghatározza a megrendelt árut, a vételárat, a vevő személyét, a vételár megfizetésének módját, és a felek számára kötelező szerződéstervezetet. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy kitöltse az összes szükséges információt a megrendelőlapon, hogy megismerkedjen a weboldal ezen feltételeivel és megerősítse a vásárlót, hogy ismeri ezeket a feltételeket. 

3.7. Az eladó a megrendelés kézhezvételétől haladéktalanul, a vásárló felhasználói felületén vagy a megrendelésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: "Vásárló e-mail címe") e-mailben megerősíti a kézhezvételt a vásárló felé.

3.8 A megrendelés jellegétől (termékek mennyisége, beszerzési ára, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult kérni a vásárlótól a rendelés további megerősítését (pl. írásban vagy telefonon). 

3.9 Megrendelés formájában történő beszerzési szerződéstervezet tizenöt napig érvényes. 


3.10 Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés átvételének kézhezvételekor merül fel, amelyet az eladó a vevőnek e-mailben küld a vásárló e-mail címére. 


3.11. Abban az esetben, ha az eladó nem tudja teljesíteni a megrendelésben meghatározott követelményeket, az eladó a vásárló e-mail címére módosított ajánlatot küld, amely feltünteti a megrendelés lehetséges változatát, és kikéri a vásárló véleményét.


3.12. A módosított ajánlatot új beszerzési szerződéstervezetnek tekintik, és a beszerzési szerződést ebben az esetben csak a vásárló e-mailben történő elfogadásával kötik meg. 


3.13. A vásárló vállalja, hogy a távközlés eszközeit használja a vételi szerződés megkötésekor. A vásárló a távközlési eszközök használatával kapcsolatban az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket (internetcsatlakozási költségek, telefonköltségek) maga a vásárló viseli, és ezek a költségek nem különböznek a szokásos tarifától.

A termékek ára és a fizetési feltételek


4.1. A termékek árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a vásárlási szerződés alapján, a vevő a következő módon fizetheti az eladónak:

  •          készpénzszállítás a vásárló által a megrendelésben megadott helyen;
  •          hitelkártyával.

 


4.2. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben megfizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is. 

4.3. Az eladó nem követeli meg a vásárlótól, hogy fizessen be letétet vagy más hasonló összeget. Ez nem sérti az 1. cikk rendelkezéseit. A vételár előzetes megfizetésének kötelezettségére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 4.6. 

4.4 Kézbesítéskor a vételárat az áru átvételekor kell fizetni készpénzel vagy online kártya fizetéssel??.

4.5 Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló köteles megfizetni az áru vételárát a fizetés vásárlói kód feltüntetésével. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárlói a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége teljesül, amikor az összeget jóváírják az eladó számlájára.

4.7 A termékek árából az eladó által a vásárlónak biztosított kedvezmények nem kombinálhatók egymással. 

4.8 Ha ez az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt az általánosan kötelező erejű jogszabályok előírják, akkor az eladó adódokumentumot - számlát állít ki a vásárlónak a vételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adódokumentumot - az számlát az eladó a vásárlónak állítja ki a termék árának megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vásárló e-mail címére.

Visszavonás az adásvételi szerződésből


5.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Cseh köztársaság Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján többek között nem lehetséges a vásárlási szerződés elállása: 

5.1.1. olyan termékértékesítésre, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, függetlenül az eladó akaratától, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak, 


5.1.3. áruk szállításakor, amelyeket a vásárló kérésére vagy a személye számára módosítottak 

5.1.4. a romlandó termékek, valamint a szállítás során visszafordíthatatlanul keveredő áruk szállításakor, 


5.1.5. áruk zárt csomagolásban történő szállításakor, amelyet a vásárló eltávolított a csomagból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, 

5.2. Ha nem erről van szó az 5. cikkben 5.1. illetve Vagy más esetben, ha nem lehetséges elállni a vételi szerződéstől, a vevőnek az áru kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül joga van a Cseh köztársaság polgári törvénykönyvének megfelelően elállni az adásvételi szerződésről. áruk vagy több alkatrész kézbesítése esetén ez az időtartam az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától kezdődik. A szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell az eladónak megküldeni.

5.3. A vásárlási szerződéstől való elállást a vásárló az eladó telephelyének vagy székhelyének címén kívül is megküldheti. Az 1. cikk rendelkezései A jelen szerződési feltételek 11. pontja. 

5.4. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a  szerződési feltételek 5.2. pontja értelmében az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a szerződéstől az eladónak történő visszavonást követő tizennégy (14) napon belül vissza kell adni az eladónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vásárló viseli az áru visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árut természete miatt nem lehet postán visszaküldeni.

5.5 A 20. cikk szerinti visszavonás esetén az eladó az általános szerződési feltételek 5.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az eladó a vásárlótóll a vásárlási szerződéstől való visszavonását követő tizennégy (14) napon belül visszatéríti a vásárlótól kapott pénzeszközöket, ugyanúgy, mint az eladó azokat a vásárlótól. Az eladó jogosult a vásárló által nyújtott teljesítés visszatérítésére, amikor a terméket a vásárló visszaküldi, vagy egyéb módon, ha a vásárló beleegyezik, és nem vet fel további költségeket a vásárló számára. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszatéríteni a kapott összeget a vevőnek, mielőtt a vásárló visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut eljuttatta az eladónak. 

5.6 Az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az áruk kárának megtérítésére irányuló igényt a vásárló által a vételár visszatérítésére vonatkozó igény alapján.

5.7 Amíg az árut a vásárló nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, a vásárló által megjelölt számlára visszatéríti a vételárat a vásárlónak. 

5.8 Ha az árukkal együtt ajándékot adnak a vásárlónak, akkor az eladó és a vásárló közötti adományozási megállapodást azzal a feltétellel kötik meg, hogy ha a vásárló visszavonul az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés elveszti érvényességét, és a vásárlónak kötelessége az áruval eggyütt visszajutatni.

Áruk szállítása és kézbesítése


6.1. Ha a szállítási módról a vásárló külön kérésére állapodnak meg, akkor a vásárló viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket. 

6.2. Az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vásárló által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vásárló köteles az árut átvételkor átvenni. 

6.3. Abban az esetben, ha a vásárló indokai miatt az árut többször, vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a vásárló köteles az áruk ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket megfizetni, és az egyéb kézbesítési módszerekkel kapcsolatos költségek is.

6.4. Az áru szállítójától történő átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés jele esetén haladéktalanul értesítienie kell a szállítót. A csomagolás megsértése esetén a vásárlónak nem kötelessége  a csomagot  a szállítótól átvennie.

6.5. A kézbesítéskor a szokásos kézbesítési idő általában 5 munkanapon belül van a megrendelés kézhezvételétől számítva. Banki átutalással történő fizetés esetén a kézbesítés 5 munkanapon belül történik, a fizetés átvétele után a České Cukrovinky, sro számlájára.

6.6 Amennyiben a vásárló hibás teljesítést észlel, akkor a hibás teljesítést úgy kell tekinteni, hogy az árut nem a megfelelő mennyiségben vagy minőségben szállítják, a vásárlónak haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 24 órán belül értesítenie az eladót az ilyen hibás teljesítésről. 

Jogok a hibás teljesítéshez

7.1. A szerződő feleknek a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv általánosan kötelező érvényű rendeletei szabályozzák. 

7.2. Az eladó felelős az áruk kézhezvételekor hibátlanságáért. Az eladó különösen a vásárlóval szemben felel, ha a vásárló az árut megkapta: 

7.2.1. a termékek a felek által megállapodott jellemzőkkel rendelkeznek, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, vagy a vásárló által az áruk jellege és az általuk elvégzett reklámozás miatt várható jellemzők, 

7.2.2. a termékek alkalmasak az eladó által megadott célra, vagy amelyekhez hasonló fajtákat általában használnak,


7.2.3. a termékek minőség terv szerint megfelelnek az egyeztetett mintának, képnek ha a minőséget vagy a mintát a megállapodás szerinti minta, kép szerint határozták meg, 

7.2.4. a termékek a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és 

7.2.5. az termékek megfelelnek a jogi követelményeknek. 

7.3. Cikkben említett rendelkezések. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. Pontja nem vonatkozik az árukra. alacsonyabb áron adják el azért a hibáért, amelynek tekintetében az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk normál használatából fakadó kopása miatt, olyan hibás áruk esetében, amelyek a felhasználás vagy kopás mértékének felelnek meg, amelyet az áruk a vásárló általi kézhezvételét követően viseltek, vagy az áruk jellegéből fakad.

7.5. A hibás teljesítéshez fűződő jogokat a vásárló az eladónál gyakorolja annak működési címén, amelyben az eladott áruk választékával kapcsolatban panaszt lehet kapni, esetleg a létesítő okirat szerinti székhelyén vagy a vállalkozás helyén. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó megkapta az árut a vásárlótól. 

7.6. A feleknek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárásai szabályozzák.

A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1. A vásárló az áruk teljes vételárának megfizetésével megszerzi az áruk tulajdonjogát 


 8.2. Az eladót a vásárlóvall szemben a Polgári Törvénykönyv értelmében semmilyen magatartási kódex nem köti. 


8.3. A fogyasztói panaszok peren kívüli rendezését az eladó az info@ceskecukrovinky.cz e-mail címen biztosítja. Az eladó a vásárló panaszának kezelésével kapcsolatos információkat a vásárló e-mail címére küldi meg.


8.4. Az eladó jogosult áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján. A kereskedelem ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal látja el hatásköre keretében. A személyes adatok védelmét a Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző egység korlátozott mértékben felügyeli a 10. 634/1992 Coll. A fogyasztóvédelemről. 

8.5. A vásárló ezzel vállalja a körülmények megváltoztatásának kockázatát a Ptk. értelmében.

 

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről és feldolgozásáról a személyes adatok és az érintettek személyes adatainak feldolgozása során az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint (a továbbiakban: GDPR)

9.1. Személyes adatok 
kezelője, ČESKÉ CUKROVINKY sro, székhelye: Bobrová 131, 592 55, Bobrová, Cseh Köztársaság, IČO: 04093003, DIČ: CZ04093003, a Brno Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában nyilvántartásba vett, C szakasz, sz. Bejegyzés: 88174, ) Ezúton megadja az Ön számára, az Art. 12 a GDPR jelentése az Ön személyes adatainak feldolgozásáról és jogairól.

9.2. A személyes adatok feldolgozásának hatóköre A személyes adatokat 
feldolgozása olyan mértékű, amely az érintett megadott , összefüggésben az adatkezelőhöz szerződéses vagy egyéb jogviszonyt létesít. Az adatkezelő egyéb módon gyűjtött adatokat, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban dolgozza fel, vagy az adminisztrátor a jogi kötelezettségeinek megfelelően használja.

9.3. A személyes adatok forrása közvetlenül az adatalanyoktól származik. 
A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztrációkor, felhasználói fiókjában, az üzlet internetes felületéről történő megrendeléskor) megadni helyes és valódisággal. Valamint a személyes adatainak megváltozásáról haladéktalanul értesíteni az eladót. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak. Egyúttal a személyes információkat önkéntesen adja meg.

9.4. Azon személyes adatok kategóriái, amelyek feldolgozására a 
cím és az azonosító adatok egyértelmű és félreérthetetlen azonosításához szükségesek (pl. Név, vezetéknév, beosztás, esetleg születési szám, születési idő, állandó cím, válalkozói szám, vállalkozói adószám) és az adatokkal való kapcsolattartást lehetővé tevő adatok adatalanyok (elérhetőségek - pl. elérhetőségi cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím és más hasonló információk) a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.

9.5. Az érintett személyek kategóriái 
• megbízott ügyfél
• megbízott alkalmazott 

• szolgáltató 
• más, megbízottjával szerződött személy 
• álláskereső

9.6. A személyes adatok címzettjeinek fajtái  
• rendszergazda 
• processzor (IT vállalkozó biztosítása lefoglalva programozás kiigazítások végrehajtása az új változat az alkalmazás és a szolgáltatás hosting szolgáltatások) 
• az állami szervek jogi kötelezettségek teljesítését által megállapított vonatkozó jogszabályok

9.7. A személyes adatok feldolgozásának célja 
• az érintett beleegyezésében szereplő célok 
• a szerződés teljesítése
• az adatkezelő által teljesített jogi kötelezettségek 

• a létfontosságú érintett érdekeinek védelme

9.8 A személyes adatok feldolgozásának és védelmének módszerei
A személyes adatok feldolgozását az adminisztrátor végzi. A feldolgozást a létesítményeiben, fiókjaiban és az adminisztrátor központjában, végül a rendszergazda külön felhatalmazott alkalmazottai végzik. A feldolgozás számítógépes technológián keresztül történik. a személyes adatok papíralapú formájában, manuálisan is, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó összes biztonsági elvével összhangban. E célból az adatkezelő technikai-szervezeti intézkedéseket hozott a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, különös tekintettel a személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen hozzáférése, megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen továbbítás, jogosulatlan feldolgozás és a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megakadályozására.
Minden olyan személy, akinek a személyes adatait közölni lehet, tiszteletben tartja az érintettek magánélethez való jogát, és köteles betartani az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

9.9 A személyes adatok feldolgozásának időtartama 
A vonatkozó szerződésekben, az adatkezelő (ha van) iratkezelési vagy aprítási szabályaiban vagy a vonatkozó jogszabályokban megállapított feltételeknek megfelelően ez az idő szükséges ahhoz, hogy a kötelezettségekből és az alkalmazandó jogokból és kötelezettségekből megóvhassuk jogszabályokat.

9.10. Utasítás 

Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásával dolgozza fel az adatokat, kivéve a törvényben előírt eseteket, amikor a személyes adatok feldolgozása nem igényli az érintett hozzájárulását. 
A 6 /1 GDPR rendszergazda nélkül a személy beleegyezése feldolgozni ezeket az adatokat: 
• az érintett hozzájárulását adta egy vagy több meghatározott célokra 
• adatfeldolgozás szükséges a szerződés teljesítéséhez
,amelynek tagja az adatalany, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt beleegyezik
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

9.11. Az érintettek jogai
a ) Az 12 A GDPR az adatkezelőt az érintett kérésére tájékoztatja az érintetteknek a személyes adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáféréshez fűződő jogáról: 
• a feldolgozás célja, 
• az érintett személyes adatok kategóriája, 
• a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat közzétették vagy
• tervezve a személyes adatokat mentése idejével párhuzamban
• a személyes adatok forrásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információ, kivéve, ha az érintetttől megszerezték, 
• az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilt is
b) Bármely érintett, aki megállapítja vagy úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő vagy -feldolgozó személyes adatait olyan személyes adatainak feldolgozása során dolgozza fel, amelyek ellentétesek az érintett személyes és magánéletének védelmével vagy a jogszabályokkal, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok az feldolgozásuk célja mindig írásban lehet: 
• Kérjen magyarázatot a rendszergazdától. 
• Követelje a rendszergazdát, hogy javítsa ki a helyzetet. Ez magában foglalhatja a személyes adatok blokkolását, javítását, hozzáadását vagy törlését. 
• Ha az érintetteknek az (1) bekezdés szerinti kérelme megalapozottnak tekinthető, az adatkezelő a hibát azonnal helyesbíti. 
• Ha az adatkezelő nem teljesíti az érintettek a) pont szerinti kérését, az érintettnek joga van felvenni a kapcsolatot a Felügyeleti Hatósággal, azaz a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál.
• Az (1) bekezdésben említett eljárás nem zárja ki az érintettet abban, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a Felügyeleti Hatósággal. 
• A rendszergazdának joga van ésszerű kártérítést kérni, amely nem haladja meg az információ nyújtásához szükséges költségeket.

Ez az állítás nyilvánosan elérhető az adminisztrátor webhelyén.

 

Üzleti értesítések küldése és sütik tárolása

10.1. A vásárló vállalja, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy vállalkozásaival kapcsolatos információkat megkapjon a vásárló e-mail címére, továbbá vállalja, hogy üzleti értesítéseket kap az eladótól a vásárló e-mail címére. 


2.10 A vásárló vállalja, hogy tárolja az úgynevezett  Sütiket a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon vásárolni lehet, és az eladó a vételi szerződésből fakadó kötelezettségeket vállal, anélkül, hogy az ún. Sütik a vásárló számítógépén, a vásárló bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

Szállítás


11.1. Az eladó és a vásárló közötti kapcsolatokra vonatkozó értesítést, különös tekintettel az adásvételi szerződés elállására, postai úton, ajánlott levélben kell kézbesíteni, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Az értesítést a másik fél megfelelő kapcsolattartási címére kell kézbesíteni, és postai kézbesítéskor kézbesítettnek kell tekinteni, kivéve a vásárló általi visszavonási értesítést, amikor az visszavonás hatályba lép, ha az értesítést a vásárló az elállási határidőn belül küldi meg. 

11.2. Az értesítést a címzett által kézhez vettnek kell tekinteni, amelyet a címzettek nem fogadtak el, a tárolási idõszak alatt nem vették át, vagy nem kézbesíthetõként adták vissza.

11.3. A felek rendes levelezést küldhetnek egymásnak elektronikus úton a vásárló felhasználói fiókjában megadott vagy a vásárló által a megrendelésben vagy a megrendelésben megadott e-mail címre az eladó webhelyén található címre.

 

Záró rendelkezések


12.1. Ha az adásvételi megállapodással létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a szlovák jog irányítja. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait. 

12.2. Ha a szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy helytelen, vagy idővel válik, akkor a rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a feltételek módosítását írásban kell megtenni. 


12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve a feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.


12.4. A Általános Szerződési Feltételek melléklete egységes formanyomtatvány a vételi szerződéstől való elálláshoz. 


12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím: Bobrova 131 592 55 Bobrova, e-mail cím info@ceskecukrovinky.cz, telefon 606 758 887. 

12.6. A weblapok és az webshopok összes felhasznált fotóját, fotómontázsát és grafikai terveit szerzői jog védi, a České cukrovinky sro és az MPJ spol társasághoz fűződő jogokkal s. r. o. 

Product added to wishlist
Product added to compare.